۴۰۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

معنی roof

معنی کلمه roof

بام انگلیسی چی میشه

roof یعنی چه؟

بام به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۰۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی floor

معنی کلمه floor

کف انگلیسی چی میشه

floor یعنی چه؟

کف به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۰۸ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی wall

معنی کلمه wall

دیوار انگلیسی چی میشه

wall یعنی چه؟

دیوار به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۰۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی paint

معنی کلمه paint

نقاشی انگلیسی چی میشه

paint یعنی چه؟

نقاشی به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۰:۵۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی page

معنی کلمه page

صفحه انگلیسی چی میشه

page یعنی چه؟

صفحه به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۰:۵۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی soap

معنی کلمه soap

صابون انگلیسی چی میشه

soap یعنی چه؟

صابون به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۰:۵۵ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی pen

معنی کلمه pen

خودکار انگلیسی چی میشه

pen یعنی چه؟

خودکار به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۰:۱۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی pencil

معنی کلمه pencil

مداد انگلیسی چی میشه

pencil  یعنی چه؟

مداد به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر
رحمان مولایی