۵۶ مطلب با موضوع «اسم و لغت» ثبت شده است

هم خانواده اختراع

هم خانواده اختراع

کلمات هم خانواده اختراع

اختراع یعنی چه؟

معنی کامل اختراع و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۶ آذر ۰۰ ، ۲۲:۴۸ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده ناظم

هم خانواده ناظم

کلمات هم خانواده ناظم

ناظم یعنی چه؟

معنی کامل ناظم و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۶ آذر ۰۰ ، ۱۱:۵۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده عدل

هم خانواده عدل

کلمات هم خانواده عدل

عدل یعنی چه؟

معنی کامل عدل و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۵ آذر ۰۰ ، ۲۰:۵۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده مرمت

هم خانواده مرمت

کلمات هم خانواده مرمت

مرمت یعنی چه؟

معنی کامل مرمت و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۵ آذر ۰۰ ، ۰۳:۵۳ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده منتظر

هم خانواده منتظر

کلمات هم خانواده منتظر

منتظر یعنی چه؟

معنی کامل منتظر و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ آذر ۰۰ ، ۱۷:۵۵ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده صدمه

هم خانواده صدمه

کلمات هم خانواده صدمه

صدمه یعنی چه؟

معنی کامل صدمه و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ آذر ۰۰ ، ۰۶:۵۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده هاجر

هم خانواده هاجر

کلمات هم خانواده هاجر

هاجر یعنی چه؟

معنی کامل هاجر و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ آذر ۰۰ ، ۱۷:۰۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده هجرت

هم خانواده هجرت

کلمات هم خانواده هجرت

هجرت یعنی چه؟

معنی کامل هجرت و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۲ آذر ۰۰ ، ۱۲:۲۵ ۰ نظر
رحمان مولایی