۸۳ مطلب با موضوع «اسم و لغت» ثبت شده است

هم خانواده شاهد

هم خانواده شاهد

کلمات هم خانواده شاهد

شاهد یعنی چه؟

معنی کامل شاهد و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۷ مهر ۰۱ ، ۱۸:۳۳ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده جاذبه

هم خانواده جاذبه

کلمات هم خانواده جاذبه

جاذبه یعنی چه؟

معنی کامل جاذبه و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۷ مهر ۰۱ ، ۱۷:۴۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده نظم

هم خانواده نظم

کلمات هم خانواده نظم

نظم یعنی چه؟

معنی کامل نظم و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۷ مهر ۰۱ ، ۱۷:۰۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده مهارت

هم خانواده مهارت

کلمات هم خانواده مهارت

مهارت یعنی چه؟

معنی کامل مهارت و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۸ شهریور ۰۱ ، ۱۶:۰۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده احساس

هم خانواده احساس

کلمات هم خانواده احساس

احساس یعنی چه؟

معنی کامل احساس و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۰۶ اسفند ۰۰ ، ۱۷:۱۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده معلم

هم خانواده معلم

کلمات هم خانواده معلم

معلم یعنی چه؟

معنی کامل معلم و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۰۶ اسفند ۰۰ ، ۱۷:۱۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده اصطلاح

هم خانواده اصطلاح

کلمات هم خانواده اصطلاح

اصطلاح یعنی چه؟

معنی کامل اصطلاح و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۰۶ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۴۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده ورق

هم خانواده ورق

کلمات هم خانواده ورق

ورق یعنی چه؟

معنی کامل ورق و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۸:۳۹ ۰ نظر
رحمان مولایی