۴۳ مطلب در آبان ۱۴۰۰ ثبت شده است

هم خانواده ورق

هم خانواده ورق

کلمات هم خانواده ورق

ورق یعنی چه؟

معنی کامل ورق و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۰۰ ، ۱۸:۳۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده اعجاز

هم خانواده اعجاز

کلمات هم خانواده اعجاز

اعجاز یعنی چه؟

معنی کامل اعجاز و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۰۰ ، ۱۸:۳۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده حیرت

هم خانواده حیرت

کلمات هم خانواده حیرت

حیرت یعنی چه؟

معنی کامل حیرت و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۰۰ ، ۱۸:۳۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده شاهد

هم خانواده شاهد

کلمات هم خانواده شاهد

شاهد یعنی چه؟

معنی کامل شاهد و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۰۰ ، ۱۸:۳۳ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده بیمار

هم خانواده بیمار

کلمات هم خانواده بیمار

بیمار یعنی چه؟

معنی کامل بیمار و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۰۰ ، ۱۷:۴۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده جاذبه

هم خانواده جاذبه

کلمات هم خانواده جاذبه

جاذبه یعنی چه؟

معنی کامل جاذبه و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۰۰ ، ۱۷:۴۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده اوراق

هم خانواده اوراق

کلمات هم خانواده اوراق

اوراق یعنی چه؟

معنی کامل اوراق و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۰۰ ، ۱۷:۳۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده مهارت

هم خانواده مهارت

کلمات هم خانواده مهارت

مهارت یعنی چه؟

معنی کامل مهارت و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۰۰ ، ۱۷:۰۰ ۰ نظر
رحمان مولایی