۳۶ مطلب در آبان ۱۴۰۰ ثبت شده است

هم خانواده اوراق

هم خانواده اوراق

کلمات هم خانواده اوراق

اوراق یعنی چه؟

معنی کامل اوراق و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۰۰ ، ۱۷:۳۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده دانشمند

هم خانواده دانشمند

کلمات هم خانواده دانشمند

دانشمند یعنی چه؟

معنی کامل دانشمند و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۰۰ ، ۱۶:۵۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده نخست

هم خانواده نخست

کلمات هم خانواده نخست

نخست یعنی چه؟

معنی کامل نخست و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۰۰ ، ۱۶:۴۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده تلفظ

هم خانواده تلفظ

کلمات هم خانواده تلفظ

تلفظ یعنی چه؟

معنی کامل تلفظ و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ آبان ۰۰ ، ۱۶:۴۵ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی حرم

معنی کلمه حرم

معنی حرم

 حرم یعنی چه؟

معنی کامل حرم

ادامه مطلب...
۱۲ آبان ۰۰ ، ۱۳:۳۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی گرم

معنی کلمه گرم

معنی گرم

 گرم یعنی چه؟

معنی کامل گرم

ادامه مطلب...
۱۲ آبان ۰۰ ، ۱۳:۲۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی انگار

معنی کلمه انگار

معنی انگار

 انگار یعنی چه؟

معنی کامل انگار

ادامه مطلب...
۱۲ آبان ۰۰ ، ۱۳:۲۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی غوغا

معنی کلمه غوغا

معنی غوغا

 غوغا یعنی چه؟

معنی کامل غوغا

ادامه مطلب...
۱۲ آبان ۰۰ ، ۱۳:۲۱ ۰ نظر
رحمان مولایی