۴۰۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

معنی plant

معنی کلمه plant

گیاه انگلیسی چی میشه

plant یعنی چه؟

گیاه به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۵۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی moon

معنی کلمه moon

ماه انگلیسی چی میشه

moon یعنی چه؟

ماه به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۵۱ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی sun

معنی کلمه sun

خورشید انگلیسی چی میشه

sun یعنی چه؟

خورشید به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۵۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی tree

معنی کلمه tree

درخت انگلیسی چی میشه

tree یعنی چه؟

درخت به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۴۸ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی snow

معنی کلمه snow

برف انگلیسی چی میشه

snow یعنی چه؟

برف به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۴۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی rain

معنی کلمه rain

باران انگلیسی چی میشه

rain یعنی چه؟

باران به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۳۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی sea

معنی کلمه sea

دریا انگلیسی چی میشه

sea یعنی چه؟

دریا به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۲۸ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی skin

معنی کلمه skin

پوست انگلیسی چی میشه

skin یعنی چه؟

پوست به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۲۶ ۰ نظر
رحمان مولایی