معنی کلمه sun

خورشید انگلیسی چی میشه

sun یعنی چه؟

خورشید به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی خورشید به انگلیسی = sun

 

sun= خورشید