۱۰ مطلب در دی ۱۴۰۰ ثبت شده است

هم خانواده ورق

هم خانواده ورق

کلمات هم خانواده ورق

ورق یعنی چه؟

معنی کامل ورق و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۸:۳۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده اعجاز

هم خانواده اعجاز

کلمات هم خانواده اعجاز

اعجاز یعنی چه؟

معنی کامل اعجاز و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۸:۳۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده حیرت

هم خانواده حیرت

کلمات هم خانواده حیرت

حیرت یعنی چه؟

معنی کامل حیرت و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۸:۳۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده بیمار

هم خانواده بیمار

کلمات هم خانواده بیمار

بیمار یعنی چه؟

معنی کامل بیمار و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۷:۴۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده میراث

هم خانواده میراث

کلمات هم خانواده میراث

میراث یعنی چه؟

معنی کامل میراث و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۷:۰۳ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده کتابخانه

هم خانواده کتابخانه

کلمات هم خانواده کتابخانه

کتابخانه یعنی چه؟

معنی کامل کتابخانه و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۰۵ دی ۰۰ ، ۱۹:۴۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده تدریس

هم خانواده تدریس

کلمات هم خانواده تدریس

تدریس یعنی چه؟

معنی کامل تدریس و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۰۴ دی ۰۰ ، ۱۸:۴۷ ۲ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده نظارت

هم خانواده نظارت

کلمات هم خانواده نظارت

نظارت یعنی چه؟

معنی کامل نظارت و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۰۳ دی ۰۰ ، ۰۹:۴۹ ۰ نظر
رحمان مولایی