۱۳ مطلب در دی ۱۴۰۰ ثبت شده است

هم خانواده ورق

هم خانواده ورق

کلمات هم خانواده ورق

ورق یعنی چه؟

معنی کامل ورق و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۸:۳۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده اعجاز

هم خانواده اعجاز

کلمات هم خانواده اعجاز

اعجاز یعنی چه؟

معنی کامل اعجاز و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۸:۳۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده حیرت

هم خانواده حیرت

کلمات هم خانواده حیرت

حیرت یعنی چه؟

معنی کامل حیرت و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۸:۳۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده شاهد

هم خانواده شاهد

کلمات هم خانواده شاهد

شاهد یعنی چه؟

معنی کامل شاهد و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۸:۳۳ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده بیمار

هم خانواده بیمار

کلمات هم خانواده بیمار

بیمار یعنی چه؟

معنی کامل بیمار و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۷:۴۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده جاذبه

هم خانواده جاذبه

کلمات هم خانواده جاذبه

جاذبه یعنی چه؟

معنی کامل جاذبه و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۷:۴۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده نظم

هم خانواده نظم

کلمات هم خانواده نظم

نظم یعنی چه؟

معنی کامل نظم و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۷:۰۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده میراث

هم خانواده میراث

کلمات هم خانواده میراث

میراث یعنی چه؟

معنی کامل میراث و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۷:۰۳ ۰ نظر
رحمان مولایی