معنی beard

معنی کلمه beard

ریش انگلیسی چی میشه

beard یعنی چه؟

ریش به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۳۸ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی neck

معنی کلمه neck

گردن انگلیسی چی میشه

neck یعنی چه؟

گردن به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۳۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی head

معنی کلمه head

سر انگلیسی چی میشه

head یعنی چه؟

سر به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۳۱ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی screen

معنی کلمه screen

صفحه انگلیسی چی میشه

screen یعنی چه؟

صفحه به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۲۸ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی lamp

معنی کلمه lamp

لامپ انگلیسی چی میشه

lamp یعنی چه؟

لامپ به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۲۵ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی ring

معنی کلمه ring

حلقه انگلیسی چی میشه

ring یعنی چه؟

حلقه به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۲۱ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی box

معنی کلمه box

جعبه انگلیسی چی میشه

box یعنی چه؟

جعبه به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۱۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی needle

معنی کلمه needle

سوزن انگلیسی چی میشه

needle یعنی چه؟

سوزن به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۱۸ ۰ نظر
رحمان مولایی