۸ مطلب در اسفند ۱۴۰۰ ثبت شده است

هم خانواده رایانه

هم خانواده رایانه

کلمات هم خانواده رایانه

 رایانه یعنی چه؟

معنی کامل رایانه و هم خانواده

ادامه مطلب...
۰۶ اسفند ۰۰ ، ۲۳:۱۵ ۱ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده درس

هم خانواده درس

کلمات هم خانواده درس

 درس یعنی چه؟

معنی کامل درس و هم خانواده

ادامه مطلب...
۰۶ اسفند ۰۰ ، ۲۱:۳۹ ۲ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده مهم

هم خانواده مهم

کلمات هم خانواده مهم

 مهم یعنی چه؟

معنی کامل مهم و هم خانواده

ادامه مطلب...
۰۶ اسفند ۰۰ ، ۲۱:۲۴ ۶ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده احساس

هم خانواده احساس

کلمات هم خانواده احساس

احساس یعنی چه؟

معنی کامل احساس و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۰۶ اسفند ۰۰ ، ۱۷:۱۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده معلم

هم خانواده معلم

کلمات هم خانواده معلم

معلم یعنی چه؟

معنی کامل معلم و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۰۶ اسفند ۰۰ ، ۱۷:۱۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده اصطلاح

هم خانواده اصطلاح

کلمات هم خانواده اصطلاح

اصطلاح یعنی چه؟

معنی کامل اصطلاح و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۰۶ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۴۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده حکم

هم خانواده حکم

کلمات هم خانواده حکم

 حکم یعنی چه؟

معنی کامل حکم و هم خانواده

ادامه مطلب...
۰۵ اسفند ۰۰ ، ۲۳:۵۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده جانور

هم خانواده جانور

کلمات هم خانواده جانور

 جانور یعنی چه؟

معنی کامل جانور و هم خانواده

ادامه مطلب...
۰۵ اسفند ۰۰ ، ۲۳:۴۶ ۰ نظر
رحمان مولایی