هم خانواده رایانه

کلمات هم خانواده رایانه

 رایانه یعنی چه؟

معنی کامل رایانه و هم خانواده

 

 

 

رایانه یا همان کامپیوتر که امروزه بعنوان وسیله ای که در تمامی مشاغل، مورد استفاده عموم قرار گرفته است