۷۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۹ ثبت شده است

معنی Tree

معنی کلمه Tree

درخت انگلیسی چی میشه

Tree یعنی چه؟

درخت به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۳۰ بهمن ۹۹ ، ۲۳:۳۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی اسم بوبار

معنی کلمه بوبار

معنی بوبار

 بوبار یعنی چه؟

معنی کامل بوبار

ادامه مطلب...
۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۱۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی کلمه بامداد

معنی کلمه بامداد

معنی بامداد

 بامداد یعنی چه؟

معنی کامل بامداد

ادامه مطلب...
۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۱۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی اسم باتیس

معنی کلمه باتیس

معنی باتیس

 باتیس یعنی چه؟

معنی کامل باتیس

ادامه مطلب...
۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۱۱ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی اسم بابک

معنی کلمه بابک

معنی بابک

 بابک یعنی چه؟

معنی کامل بابک

ادامه مطلب...
۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۰۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی اسم بردیا

معنی کلمه بردیا

معنی بردیا

 بردیا یعنی چه؟

معنی کامل بردیا

ادامه مطلب...
۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۰۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی اسم بهنام

معنی کلمه بهنام

معنی بهنام

 بهنام یعنی چه؟

معنی کامل بهنام

ادامه مطلب...
۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۸:۰۳ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی اسم آراد

معنی کلمه آراد

معنی آراد

 آراد یعنی چه؟

معنی کامل آراد

ادامه مطلب...
۲۲ بهمن ۹۹ ، ۱۷:۴۷ ۰ نظر
رحمان مولایی