هم خانواده بیمار

هم خانواده بیمار

کلمات هم خانواده بیمار

بیمار یعنی چه؟

معنی کامل بیمار و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۷:۴۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده میراث

هم خانواده میراث

کلمات هم خانواده میراث

میراث یعنی چه؟

معنی کامل میراث و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۱۴ دی ۰۰ ، ۱۷:۰۳ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده کتابخانه

هم خانواده کتابخانه

کلمات هم خانواده کتابخانه

کتابخانه یعنی چه؟

معنی کامل کتابخانه و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۰۵ دی ۰۰ ، ۱۹:۴۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده تدریس

هم خانواده تدریس

کلمات هم خانواده تدریس

تدریس یعنی چه؟

معنی کامل تدریس و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۰۴ دی ۰۰ ، ۱۸:۴۷ ۲ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده نظارت

هم خانواده نظارت

کلمات هم خانواده نظارت

نظارت یعنی چه؟

معنی کامل نظارت و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۰۳ دی ۰۰ ، ۰۹:۴۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده مطمئن

هم خانواده مطمئن

کلمات هم خانواده مطمئن

مطمئن یعنی چه؟

معنی کامل مطمئن و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۰۲ دی ۰۰ ، ۱۴:۵۳ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده تحقیر

هم خانواده تحقیر

کلمات هم خانواده تحقیر

تحقیر یعنی چه؟

معنی کامل تحقیر و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ دی ۰۰ ، ۱۱:۰۵ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده عجله

هم خانواده عجله

کلمات هم خانواده عجله

عجله یعنی چه؟

معنی کامل عجله و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۹:۴۵ ۰ نظر
رحمان مولایی