جواب بازی آمیرزا مرحله 100 تا 200

کلمات اضافی در بازی آمیرزا سکه هایی به شما می دهند که می توانید از آن ها برای کشف کلمات جدید در مراحل سخت استفاده کنید ، شما با پیدا کردن هر 5 تا 20 کلمه اضافه برنده 20 سکه خواهید شد.

اما از آنجایی که بازی آمیرزا دارای مراحل بسیار زیادیست و آمیرزا در آپدیت جدید بیش از 900 مرحله دارد ، ممکن نیست بتوانید تنها با سکه هایی که بدست می آورید برای یافتن کلمات مراحل دشوار استفاده کنید و لازم است تا جواب بازی آمیرزا را در سایت های اینترنتی جست و جو کنید.

جواب بازی آمیرزا مرحله 100 تا 200 چیزیست که توسط افراد مختلف مدام در گوگل جست و جو می شود و دلیل آن اینست که بازی تازه از مرحله صد دشوار می شود و از مرحله صد به بعد حدس کلمات چند حرفی بسیار سخت است و ممکن است نتوانید این کلمات را پیدا کنید.

اگر شما هم در حال انجام بازی آمیرزا هستید و در یکی از مراحل 100 تا 200 گیر کرده اید و نمی توانید قفل مراحل بعدی را باز کنید ، پیشنهاد می کنیم به سایت amirzaa.ir مراجعه کرده و جواب بازی آمیرزا مرحله 100 تا 200 و کلیه مراحل دیگر بازی را مشاهده کنید.