معنی کلمه sun

خورشید انگلیسی چی میشه

sun یعنی چه؟

خورشید به انگلیسی