معنی کلمه rain

باران انگلیسی چی میشه

rain یعنی چه؟

باران به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی باران به انگلیسی = rain

 

rain= باران