معنی کلمه rain

باران انگلیسی چی میشه

rain یعنی چه؟

باران به انگلیسی