معنی کلمه moon

ماه انگلیسی چی میشه

moon یعنی چه؟

ماه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی ماه به انگلیسی = moon

 

moon= ماه