معنی کلمه moon

ماه انگلیسی چی میشه

moon یعنی چه؟

ماه به انگلیسی