۴۰۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

معنی Upon

معنی کلمه Upon

روی انگلیسی چی میشه

Upon یعنی چه؟

روی به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۰۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Valet

معنی کلمه Valet

نوکر انگلیسی چی میشه

Valet یعنی چه؟

نوکر به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۰۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Travel

معنی کلمه Travel

مسافرت انگلیسی چی میشه

Travelیعنی چه؟

مسافرت به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۰۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Up

معنی کلمه Up

بالا انگلیسی چی میشه

Up یعنی چه؟

بالا به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۰۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Unfit

معنی کلمه Unfit

نامناسب انگلیسی چی میشه

Unfit یعنی چه؟

نامناسب به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۸:۵۸ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Vain

معنی کلمه Vain

بیهوده انگلیسی چی میشه

Vain یعنی چه؟

بیهوده به انگلیسی

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۸:۵۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Towel

معنی کلمه Towel

حوله انگلیسی چی میشه

Towel یعنی چه؟

حوله به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۸:۵۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Blue

معنی کلمه Blue

آبی انگلیسی چی میشه

Blue یعنی چه؟

آبی به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۸:۵۲ ۰ نظر
رحمان مولایی