۴۰۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

معنی Ugly

معنی کلمه Ugly

زشت انگلیسی چی میشه

Ugly یعنی چه؟

زشت به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۲۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Voyage

معنی کلمه Voyage

سفر دریایی انگلیسی چی میشه

Voyage یعنی چه؟

سفر دریایی به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۱۸ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Trip

معنی کلمه Trip

سفر انگلیسی چی میشه

Trip یعنی چه؟

سفر به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۱۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Typist

معنی کلمه Typist

تایپیست انگلیسی چی میشه

Typistیعنی چه؟

تایپیست به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۱۵ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Tyre

معنی کلمه Tyre

تایر انگلیسی چی میشه

Tyreیعنی چه؟

تایر به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۱۳ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Train

معنی کلمه Train

قطار انگلیسی چی میشه

Train یعنی چه؟

قطار به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۱۱ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Toy

معنی کلمه Toy

اسباب بازی انگلیسی چی میشه

Toyیعنی چه؟

اسباب بازی به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۰۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Vase

معنی کلمه Vase

گلدان انگلیسی چی میشه

Vase یعنی چه؟

گلدان به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۰۸ ۰ نظر
رحمان مولایی