۴۰۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

معنی Onion

معنی کلمه Onion

پیاز انگلیسی چی میشه

Onion یعنی چه؟

پیاز به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۳۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Open

معنی کلمه Open

باز انگلیسی چی میشه

Open یعنی چه؟

باز به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۳۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Nail

معنی کلمه Nail

میخ انگلیسی چی میشه

Nail یعنی چه؟

میخ به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۳۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Night

معنی کلمه Night

شب انگلیسی چی میشه

Night یعنی چه؟

شب به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۳۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی News

معنی کلمه News

اخبار انگلیسی چی میشه

News یعنی چه؟

اخبار به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۲۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Never

معنی کلمه Never

هرگز انگلیسی چی میشه

Never یعنی چه؟

هرگز به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۲۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Nature

معنی کلمه Nature

طبیعت انگلیسی چی میشه

Nature یعنی چه؟

طبیعت به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۲۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Nib

معنی کلمه Nib

نوک قلم انگلیسی چی میشه

Nib یعنی چه؟

نوک قلم به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۹:۲۱ ۰ نظر
رحمان مولایی