۴۰۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

معنی lamp

معنی کلمه lamp

لامپ انگلیسی چی میشه

lamp یعنی چه؟

لامپ به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۲۵ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی ring

معنی کلمه ring

حلقه انگلیسی چی میشه

ring یعنی چه؟

حلقه به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۲۱ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی box

معنی کلمه box

جعبه انگلیسی چی میشه

box یعنی چه؟

جعبه به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۱۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی needle

معنی کلمه needle

سوزن انگلیسی چی میشه

needle یعنی چه؟

سوزن به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۱۸ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی yard

معنی کلمه yard

حیاط انگلیسی چی میشه

yard یعنی چه؟

حیاط به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۱۵ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی garden

معنی کلمه garden

باغ انگلیسی چی میشه

garden یعنی چه؟

باغ به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۱۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی lock

معنی کلمه lock

قفل انگلیسی چی میشه

lock یعنی چه؟

قفل به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۱۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی pool

معنی کلمه pool

استخر انگلیسی چی میشه

pool یعنی چه؟

استخر به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۱۱ ۰ نظر
رحمان مولایی