معنی کلمه garden

باغ انگلیسی چی میشه

garden یعنی چه؟

باغ به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی باغ به انگلیسی = garden

 

garden= باغ