معنی کلمه garden

باغ انگلیسی چی میشه

garden یعنی چه؟

باغ به انگلیسی