۴۰۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

معنی nose

معنی کلمه nose

بینی انگلیسی چی میشه

nose یعنی چه؟

بینی به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۰۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی lip

معنی کلمه lip

لب انگلیسی چی میشه

lip یعنی چه؟

لب به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۵۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی mouth

معنی کلمه mouth

دهان انگلیسی چی میشه

mouth یعنی چه؟

دهان به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۵۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی eye

معنی کلمه eye

چشم انگلیسی چی میشه

eye یعنی چه؟

چشم به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۵۵ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی beard

معنی کلمه beard

ریش انگلیسی چی میشه

beard یعنی چه؟

ریش به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۳۸ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی neck

معنی کلمه neck

گردن انگلیسی چی میشه

neck یعنی چه؟

گردن به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۳۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی head

معنی کلمه head

سر انگلیسی چی میشه

head یعنی چه؟

سر به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۳۱ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی screen

معنی کلمه screen

صفحه انگلیسی چی میشه

screen یعنی چه؟

صفحه به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۳ اسفند ۹۹ ، ۲۱:۲۸ ۰ نظر
رحمان مولایی