۴۰۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

معنی bone

معنی کلمه bone

استخوان انگلیسی چی میشه

bone یعنی چه؟

استخوان به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۲۵ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی brain

معنی کلمه brain

مغز انگلیسی چی میشه

brain یعنی چه؟

مغز به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۲۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی blood

معنی کلمه blood

خون انگلیسی چی میشه

blood  یعنی چه؟

خون به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۲۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی foot

معنی کلمه foot

پا انگلیسی چی میشه

foot یعنی چه؟

پا به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۱۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی finger

معنی کلمه finger

انگشت انگلیسی چی میشه

finger یعنی چه؟

انگشت به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۱۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی tongue

معنی کلمه tongue

زبان انگلیسی چی میشه

tongue یعنی چه؟

زبان به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۰۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی ear

معنی کلمه ear

گوش انگلیسی چی میشه

ear یعنی چه؟

گوش به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۰۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی tooth

معنی کلمه tooth

دندان انگلیسی چی میشه

tooth یعنی چه؟

دندان به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۱۷ اسفند ۹۹ ، ۲۲:۰۶ ۰ نظر
رحمان مولایی