معنی کلمه foot

پا انگلیسی چی میشه

foot یعنی چه؟

پا به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی پا به انگلیسی = foot

 

foot= پا