معنی کلمه foot

پا انگلیسی چی میشه

foot یعنی چه؟

پا به انگلیسی