معنی کلمه finger

انگشت انگلیسی چی میشه

finger یعنی چه؟

انگشت به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی انگشت به انگلیسی = finger

 

finger= انگشت