معنی کلمه tongue

زبان انگلیسی چی میشه

tongue یعنی چه؟

زبان به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی زبان به انگلیسی = tongue

 

tongue= زبان