معنی کلمه Up

بالا انگلیسی چی میشه

Up یعنی چه؟

بالا به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی بالا به انگلیسی = Up

 

Up= بالا