معنی کلمه Bus

اتوبوس انگلیسی چی میشه

Bus یعنی چه؟

اتوبوس به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی اتوبوس به انگلیسی = Bus

 

Bus = اتوبوس