معنی کلمه paint

نقاشی انگلیسی چی میشه

paint یعنی چه؟

نقاشی به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی نقاشی به انگلیسی = paint

 

paint= نقاشی