معنی کلمه paint

نقاشی انگلیسی چی میشه

paint یعنی چه؟

نقاشی به انگلیسی