معنی کلمه roof

بام انگلیسی چی میشه

roof یعنی چه؟

بام به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی بام به انگلیسی = roof

 

roof= بام