معنی کلمه roof

بام انگلیسی چی میشه

roof یعنی چه؟

بام به انگلیسی