معنی کلمه soap

صابون انگلیسی چی میشه

soap یعنی چه؟

صابون به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی صابون به انگلیسی = soap

 

soap= صابون