معنی کلمه soap

صابون انگلیسی چی میشه

soap یعنی چه؟

صابون به انگلیسی