معنی کلمه pen

خودکار انگلیسی چی میشه

pen یعنی چه؟

خودکار به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی خودکار به انگلیسی = pen

 

pen= خودکار