معنی کلمه pen

خودکار انگلیسی چی میشه

pen یعنی چه؟

خودکار به انگلیسی