معنی کلمه floor

کف انگلیسی چی میشه

floor یعنی چه؟

کف به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی کف به انگلیسی = floor

 

floor= کف