۴۴ مطلب در مهر ۱۴۰۰ ثبت شده است

متضاد بالا

متضاد بالا

کلمات هم خانواده بالا

بالا یعنی چه؟

معنی کامل بالا و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۴:۱۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد زشت

متضاد زشت

کلمات هم خانواده زشت

زشت یعنی چه؟

معنی کامل زشت و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۴:۱۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد جوان

متضاد جوان

کلمات هم خانواده جوان

جوان یعنی چه؟

معنی کامل جوان و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۴:۱۱ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد خوبی

متضاد خوبی

کلمات هم خانواده خوبی

خوبی یعنی چه؟

معنی کامل خوبی و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۴:۱۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد خنده

متضاد خنده

کلمات هم خانواده خنده

خنده یعنی چه؟

معنی کامل خنده و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۵۸ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد خشک

متضاد خشک

کلمات هم خانواده خشک

خشک یعنی چه؟

معنی کامل خشک و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۵۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد ترسو

متضاد ترسو

کلمات هم خانواده ترسو

ترسو یعنی چه؟

معنی کامل ترسو و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد دیر

متضاد دیر

کلمات هم خانواده دیر

دیر یعنی چه؟

معنی کامل دیر و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۴ ۰ نظر
رحمان مولایی