۴۴ مطلب در مهر ۱۴۰۰ ثبت شده است

متضاد ارزان

متضاد ارزان

کلمات هم خانواده ارزان

ارزان یعنی چه؟

معنی کامل ارزان و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۲۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد آمدن

متضاد آمدن

کلمات هم خانواده آمدن

آمدن یعنی چه؟

معنی کامل آمدن و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۲۵ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد تاریک

متضاد تاریک

کلمات هم خانواده تاریک

تاریک یعنی چه؟

معنی کامل تاریک و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۱۸ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد ضعیف

متضاد ضعیف

کلمات هم خانواده ضعیف

ضعیف یعنی چه؟

معنی کامل ضعیف و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۱۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد کم هوش

متضاد کم هوش

کلمات هم خانواده کم هوش

کم هوش یعنی چه؟

معنی کامل کم هوش و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۱۵ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد شب

متضاد شب

کلمات هم خانواده شب

شب یعنی چه؟

معنی کامل شب و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۱۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد ناتوان

متضاد ناتوان

کلمات هم خانواده ناتوان

ناتوان یعنی چه؟

معنی کامل ناتوان و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۱۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد غمگین

متضاد غمگین

کلمات هم خانواده غمگین

غمگین یعنی چه؟

معنی کامل غمگین و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۴:۲۳ ۰ نظر
رحمان مولایی