۴۴ مطلب در مهر ۱۴۰۰ ثبت شده است

هم خانواده قهر

هم خانواده قهر

کلمات هم خانواده قهر

قهر یعنی چه؟

معنی کامل قهر و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۵۸ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده وسط

هم خانواده وسط

کلمات هم خانواده وسط

وسط یعنی چه؟

معنی کامل وسط و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۵۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده مرکز

هم خانواده مرکز

کلمات هم خانواده مرکز

مرکز یعنی چه؟

معنی کامل مرکز و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۵۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده مبارزه

هم خانواده مبارزه

کلمات هم خانواده مبارزه

مبارزه یعنی چه؟

معنی کامل مبارزه و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۵۱ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده کاغذ

هم خانواده کاغذ

کلمات هم خانواده کاغذ

کاغذ یعنی چه؟

معنی کامل کاغذ و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۳۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

هم خانواده حمایت

هم خانواده حمایت

کلمات هم خانواده حمایت

حمایت یعنی چه؟

معنی کامل حمایت و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۳۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد هنرمند

متضاد هنرمند

کلمات هم خانواده هنرمند

هنرمند یعنی چه؟

معنی کامل هنرمند و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۳۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد نیازمند

متضاد نیازمند

کلمات هم خانواده نیازمند

نیازمند یعنی چه؟

معنی کامل نیازمند و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۵:۲۸ ۰ نظر
رحمان مولایی