۴۴ مطلب در مهر ۱۴۰۰ ثبت شده است

متضاد آسان

متضاد آسان

کلمات هم خانواده آسان

آسان یعنی چه؟

معنی کامل آسان و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۱۴ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد جنگ

متضاد جنگ

کلمات هم خانواده جنگ

جنگ یعنی چه؟

معنی کامل جنگ و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۱۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد سیراب

متضاد سیراب

کلمات هم خانواده سیراب

سیراب یعنی چه؟

معنی کامل سیراب و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۰۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد ناپسند

متضاد ناپسند

کلمات هم خانواده ناپسند

ناپسند یعنی چه؟

معنی کامل ناپسند و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۲:۵۶ ۰ نظر
رحمان مولایی