۴۴ مطلب در مهر ۱۴۰۰ ثبت شده است

متضاد راست

متضاد راست

کلمات هم خانواده راست

راست یعنی چه؟

معنی کامل راست و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۱ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد سیاه

متضاد سیاه

کلمات هم خانواده سیاه

سیاه یعنی چه؟

معنی کامل سیاه و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۳۹ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد روشنایی

متضاد روشنایی

کلمات هم خانواده روشنایی

روشنایی یعنی چه؟

معنی کامل روشنایی و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۳۷ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد روزانه

متضاد روزانه

کلمات هم خانواده روزانه

روزانه یعنی چه؟

معنی کامل روزانه و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۳۵ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد گرم

متضاد گرم

کلمات هم خانواده گرم

گرم یعنی چه؟

معنی کامل گرم و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۳۲ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد کم

متضاد کم

کلمات هم خانواده کم

کم یعنی چه؟

معنی کامل کم و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۳۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد آغاز

متضاد آغاز

کلمات هم خانواده آغاز

آغاز یعنی چه؟

معنی کامل آغاز و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۲۰ ۰ نظر
رحمان مولایی

متضاد ثروتمند

متضاد ثروتمند

کلمات هم خانواده ثروتمند

ثروتمند یعنی چه؟

معنی کامل ثروتمند و هم خانواده

 

 

ادامه مطلب...
۲۳ مهر ۰۰ ، ۱۳:۱۸ ۰ نظر
رحمان مولایی