۴۰۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

معنی Thief

معنی کلمه Thief

دزد انگلیسی چی میشه

Thief یعنی چه؟

دزد به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۷:۰۶ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Talk

معنی کلمه Talk

گفتگو انگلیسی چی میشه

Talkیعنی چه؟

گفتگو به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۷:۰۳ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Town

معنی کلمه Town

شهر انگلیسی چی میشه

Town یعنی چه؟

شهر به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۷:۰۱ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Tall

معنی کلمه Tall

بلند انگلیسی چی میشه

Tall یعنی چه؟

بلند به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۶:۵۸ ۰ نظر
رحمان مولایی

معنی Tower

معنی کلمه Tower

برج انگلیسی چی میشه

Tower یعنی چه؟

برج به انگلیسی

 

 

 

 

ادامه مطلب...
۰۱ اسفند ۹۹ ، ۱۶:۵۷ ۰ نظر
رحمان مولایی