معنی کلمه Thief

دزد انگلیسی چی میشه

Thief یعنی چه؟

دزد به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی دزد به انگلیسی = Thief

 

Thief = دزد