هم خانواده توانا

کلمات هم خانواده توانا

 توانا یعنی چه؟

معنی کامل توانا و هم خانواده

 

 

هم خانواده توانا :

توانمند، توانایی، توانستن و توان

 

 

معنی کلمه توانا :

پرقدرت، توانمند، زورمند، قادر، قدرتمند، قوی، نیرومند، باقدرت، متنفذ، مقتدر