معنی کلمه mother

مادر انگلیسی چی میشه

mother یعنی چه؟

مادر به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی مادر به انگلیسی = mother

 

mother= مادر