معنی کلمه mother

مادر انگلیسی چی میشه

mother یعنی چه؟

مادر به انگلیسی